Knihovna

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Wireless networks
Autor: Jordi Salazar
This module provides an introduction to wireless networks in general and wireless LANs in particular. It describes and explains what the different wireless technologies are, their main features, security issues, advantages, disadvantages and uses or applications.
Jazyk: anglicky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list