Knihovna

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Cloud computing
Autor: Miguel Soriano
This module contains some necessary information for the basic orientation of students in the field of cloud computing. It includes an overview of the history of this technology, the architecture, services and deployment models. Moreover, the pros and cons of cloud computing versus previous schemes or computing architectures are also presented.
Jazyk: anglicky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list