Knihovna

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Use of power lines for transmission of messages (PLC, BPL)
Autor: Ivan Pravda
This module describes the methods and approaches for the use of power lines and networks (grids) for transmission of messages. It includes description of the telecommunications technologies that implement transmission through power lines and grids. It also describes the possible applications of these systems within the smart energy networks, known as Smart Grid.
Jazyk: anglicky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list