Knihovna

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Modern TV standards
Autor: Pavol Podhradský, Peter Trúchly
This module provides short overview of analog and digital TV concepts. At present, the evolution trends in the area of TV broadcasting are focused on new integration of the broadcasting and IP ICT infrastructures. The main intention of this learning module is to provide an overview of the Digital Video Broadcasting (DVB) standards, as well as Hybrid Broadcast Broadband Television (HbbTV) standards.
Jazyk: anglicky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list