Knihovna

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Modernen TV-Standards
Autor: Pavol Podhradský, Peter Trúchly
Prekladateľ: Radoslav Vargic
Dieses Modul bietet eine kurze Übersicht über analoge und digitale TV-Konzepte. Derzeit konzentriert sich die Entwicklung im Bereich der TV-Sendung auf die Integration der Rundfunk- und IP-ICT-Infrastrukturen. Das Hauptziel dieses Lernmoduls ist eine Übersicht über zu den Standards Digital Video Broadcasting (DVB), sowie Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) zu geben.
Jazyk: nemecky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list