Knihovna

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Mobile Networks
Autor: Ivan Pravda, Pavel Mach, Zdeněk Bečvář
Recenzent: Jan Zelenka
The module contains information about basic principles used in different generations of mobile networks. Further there are described characteristics of different technologies implemented in the mobile networks (GSM, CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, LTE-(A), HSDPA, HSUPA, etc.).
Jazyk: anglicky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list