Knihovna

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Kryptografie, kyberkriminalita
Autor: Miguel Soriano
Prekladateľ: Pavel Bezpalec
Tento modul obsahuje základní informace z oboru kryptografie a kyberkriminality.
Jazyk: česky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list