Knihovna

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Systémy pre inteligentné budovy a domácnosti
Autor: Jaroslav Šípal
Prekladateľ: Renata Rybárová
Tento modul poskytuje úvod do automatizácie v budovách. Popisuje technológie zaisťujúce bezpečnosť budov, dopravné systémy, energetický manažment budov a prípadnú optimalizáciu pracovných podmienok. Ďalej uvádza možnosti senzorov a akčných členov v budovách, jednotlivé riadiace systémy, nadstavbové systémy, zbernice a protokoly.
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list