Knihovna

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Optické systémy a siete
Autor: Michal Lucki
Prekladateľ: Ján Dúha
Tento výučbový materiál popisuje optické siete – optické prístupové siete, technológie FTTx, aktívne a pasívne optické siete, optické systémy s vlnovým multiplexovaním - DWDM a CWDM. Uvádza základné parametre a pracovné režimy optických sietí, vrátane problematiky údržby siete (OTDR, zváranie) a obnovy signálu (EDFA, SOA, Ramanov zosilňovač, potlačenie disperzie).
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list