Knihovna

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Criptografía, delitos cibernéticos
Autor: Miguel Soriano
Este módulo contiene información necesaria para la orientación básica de los estudiantes en el campo de la criptografía y los delitos cibernéticos
Jazyk: španielsky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list