Inteligentní technologie
Inteligentní technologie
PROJEKT
Modernisation of VET through Collaboration with the Industry
http://movet.fel.cvut.cz
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
AUTOR

Radoslav Vargic, Peter Trúchly, Pavol Podhradský

PŘELOŽIL

Michal Šádek

ANOTACE

Vzestup inteligentních technologií a inteligentní automatizace mění svět. Umožňují nám zjednodušit a zlepšit život v domácnostech, obcích a městech. Jsou schopné se automaticky přizpůsobit a upravit své chování podle požadavků a podmínek prostředí. Inteligentní technologie používají senzory k tomu, aby snímali stavy, získali a analyzovali data a vyvozovali závěry založené na pravidlech. Mohou se také učit. Tento modul představuje úvod do inteligentních technologií. Popisuje a vysvětluje, jaké inteligentní technologie jsou, jejich hlavní rysy, výhody, nevýhody a použití nebo aplikace.

CÍLE

Hlavním cílem tohoto modulu je seznámit studenty s oblastí inteligentních technologií. Studenti se seznámí se základními charakteristikami inteligentních domů a komponent, které obsahují. Studenti se také seznámí se základními rysy a strukturou inteligentních domácích zařízení, jako jsou inteligentní televizory nebo inteligentní kuchyňské spotřebiče, stejně jako inteligentní koncové zařízení, jako jsou smartphony, inteligentní brýle nebo hodinky. Dozví se o inteligentních městech a komponentách, díky nimž jsou města a obce inteligentní. Také získají základní informace z krátkého přehledu o inteligentních strojích v podnicích.

KLÍČOVÁ SLOVA

inteligentní domácnost, inteligentní televize, inteligentní zařízení, smartphone, inteligentní hodinky, inteligentní brýle, inteligentní město

LITERATURA