Audiovizuální obsah
Audiovizuální obsah
PROJEKT
Modernisation of VET through Collaboration with the Industry
http://movet.fel.cvut.cz
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
AUTOR

Ivan Pravda

ANOTACE

Modul se zabývá oblastí zpracování a distribuce audiovizuálního obsahu. Definuje řadu základních pojmů, obsahuje popis základních komponent a konceptů. Dále je věnována pozornost problematice správné projekce a vhodné volby projekční techniky. Modul obsahuje v neposlední řadě i řadu praktických návodů a doporučení. Závěr modulu je věnován systémům správy úložišť a jejich obsahu.

CÍLE

Studiem modulu získají studenti přehled o problematice zpracování a distribuce audiovizuálního obsahu. Tato problematika je dnes velmi aktuální, jelikož s AV systémy se dnes setkáváme snad ve všech průmyslových odvětvích, veřejné správě a školství. Důraz je zde kladen nejen na objasnění terminologie v dané oblasti, ale i na vysvětlení konkrétní návodů a doporučení používaných při jejich implementaci. Závěrečná část objasňuje záležitosti týkající se streamingu a problematice zabezpečení AV úložišť.

KLÍČOVÁ SLOVA

audiovizuální technika, displej, projekce, zobrazení, konferenční systémy, úložiště dat, audio, video.

LITERATURA