Kryptografie, kyberkriminalita
PROJEKT
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
http://www.techepdia.eu
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
AUTOR

Miguel Soriano

PŘELOŽIL

Pavel Bezpalec

ANOTACE

Tento modul obsahuje základní informace z oboru kryptografie a kyberkriminality.

CÍLE

Tento modul poskytuje informace o kryptografii a kyberkriminalitě v jejich základním kontextu. První část kurzu je navržena tak, aby seznámila studenty s fundamentálními možnostmi kryptografie pro zajištění informační bezpečnosti. Z toho důvodu jsou v kurzu popsány dva základní typy kryptografie a to kryptografie s tajným a kryptografie s veřejným klíčem. Druhá část kurzu se věnuje konceptu kyberkriminality a klasifikuje různé druhy útoků. V závěru text popisuje možnosti prevence před takovými útoky.

KLÍČOVÁ SLOVA

Kryptografie, symetrické šifry, asymetrické šifry, digitální podpis, digitální certifikát, kyberkriminalita, nabourávání systému

LITERATURA
v1.0