Bezdrôtové siete
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
http://www.techepdia.eu
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
AUTOR

Jordi Salazar

PRELOŽIL

Ján Dúha

ANOTÁCIA

Tento modul predstavuje všeobecný úvod do problematiky bezdrôtových sietí a podrobnejšie lokálnych prístupových sietí LAN. Sú v ňom opísané a vysvetlené rôzne existujúce bezdrôtové technológie, ich základné vlastnosti, otázky bezpečnosti, výhody, nevýhody a použitie alebo aplikácie.

CIELE

Získať informácie o rozdieloch v architektúre jednotlivých sietí. Získať informácie o bezpečnostných aspektoch bezdrôtových sietí. Poznať prednosti a nedostatky bezdrôtových sietí.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

Bezdrôtové siete, WPAN, WLAN, WMAN, WWAN, architektúra sietí, bezpečnosť sietí

LITERATÚRA
1.0