Internet vecí
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
http://www.techepdia.eu
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
AUTOR

Jordi Salazar, Santiago Silvestre

PRELOŽIL

Ivan Drozd, Ivan Minárik, Marek Vančo

ANOTÁCIA

Jedná sa o úvodný kurz do oblasti Internetu vecí (IoT, Internet of things). V prvých kapitolách sú načrtnuté základné informácie o IoT. Neskôr sa kurz venuje internetovému protokolu verzie 6 (IPv6), ktorý je najpoužívanejší v prostredí IoT a ďalej kurz charakterizuje hlavné aplikácie, súčasný stav na trhu a technológie, ktoré umožňujú existenciu IoT. Nakoniec sú diskutované výzvy a prekážky, ktoré sa javia ako najdôležitejšie v spojitosti s rozmachom siete IoT.

CIELE

Na konci štúdia tohto kurzu bude študent schopný porozumieť základom IoT, dôležitým otázkam týkajúcim sa prenosu a bude schopný identifikovať hlavné zariadenia a aplikácie ako aj základné výzvy a prekážky spojené s nasadením IoT.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

IoT (Internet vecí), IP (Internet protocol), IPv6 (Internet protocol version 6), M2M (Machine-to-Machine communications), IPsec (IP security), Cloud computing, RFID (Radio frequency identification), inteligentné senzory, tags.

LITERATÚRA
1.0