Nová generácia multimediálnych služieb/aplikácií
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
http://www.techepdia.eu
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
AUTOR

Juraj Londák, Sebastian Schumann, Peter Trúchly

ANOTÁCIA

Dopyt koncových používateľov po nových a atraktívnejších službách a aplikáciách neustále narastá. Multimediálne služby založené na integrácii audiovizuálneho obsahu sú základom mnohých moderných služieb. Miera spokojnosti zákazníka so službou (QoE) je významným faktorom udržateľnosti služby. Tento modul sa sústreďuje na moderné multimediálne služby, ktoré sú poskytované cez Internet (služby založené na protokole IP) alebo sú integrované s vysielacími systémami a šírené káblom, zo satelitu, pozemne (služby HbbTV) alebo sú nezávislé od transportných sietí a poskytované v rámci sietí novej generácie (služby NGN).

CIELE

Hlavným cieľom tohto kurzu je poskytnúť čitateľom základné znalosti z oblasti súčasných multimediálnych služieb. Študenti sa môžu oboznámiť s modernými službami a aplikáciami ako napríklad: multimediálne internetové služby (softvér alebo hra ako služba, kontinuálne vysielané služby), služby HbbTV, elektronické a mobilné služby (e-commerce, e-government, e-health), služby NGN (VoIP, IPTV, hosťované IP služby) a služby a aplikácie založené na WebRTC.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

služba HbbTV, catch-up služba, start-over služba, IPTV, eSlužby, eCommerce, WebRTC.

LITERATÚRA
1.0