Automatizace v budovách
PROJEKT
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
http://www.techepdia.eu
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
AUTOR

Jaroslav Šípal

ANOTACE

Tento modul poskytuje úvod do automatizace v budovách. Popisuje technologie zajišťující bezpečnost budov, dopravní systémy, energetický management budov a případnou optimalizaci pracovních podmínek. Dále uvádí možnosti senzorů v budovách, akční členy v budovách, jednotlivé řídicí systémy, nadstavbové systémy a sběrnice a protokoly.

CÍLE

Řízení přístupu do budovy a její zabezpečení (zabezpečení dveří, zapojení semiinteligentní čtečky, uzavřený televizní okruh, protipožární systémy).
Dopravní systémy budov (možnosti pohybu osob a věcí v budovách).
Správa budov za pomoci řídicích systémů.
Regulace řízených technologií budov.
Možnosti senzorů a akčních členů v budovách.
Řízení budov pomocí řídicích systémů prostřednictvím sběrnic a protokolů.

KLÍČOVÁ SLOVA

řídicí systémy, automatizace budov

LITERATURA
1.0