1 Automatizace domácností
1.1 Automatizace domácností
1. Ovladače a aplikace pro audiovizuální zařízení patří do oblasti:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
2. Oblast, která je zaměřena především na asistované bydlení, tzn. pomoc nemocným, seniorům čí dětem, se nazývá:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
3. Pojem "ovládaná zařízení" se týká:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
4. Komunikační sítě můžeme v současnosti rozdělit do:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
5. V elektrorozvodné síti se pro přenos sdělovacích signálů využívá pásmo:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
6. Architektura LON (Local Operating Network) využívá řešení:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
7. Celý systém automatizace domácností je řízen jednotkou, která se nazývá:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
8. Síťový standard ZigBee využívá:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
9. Bezdrátové rozhraní ZigBee 802.15.4 používá frekvenční pásmo:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
10. Komunikační protokol technologie Z-Wave využívá ke směrování zpráv:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
11. Wi-Fi sítě bývají typicky realizovány s topologií:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
12. Bluetooth se využívá pro:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
13. EnOcean využívá přenosovou rychlost:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
14. Základním prvkem bezdrátového komunikačního systému je řídicí jednotka, nazývaná též:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
15. Kontrolér určený k řízení teploty v místnosti nebo domácnosti se nazývá:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
16. Univerzální dálkový ovladač, který může řídit každé zařízení připojené do systému pomocí příslušné aplikace, se nazývá:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
17. Vliv vnějších podmínek na řízení procesů se týká především:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
18. Ekonomickým kritériem pro řízení spotřeby energie je:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
19. Využití elektromagnetického pole pro bezdrátový přenos dat za úšelem automatické identifikace a sledování objektů se nazývá:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
20. Bezdrátové sítě pro inteligentní domácnost (WHAN) obsahují:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď
21. Přebytek vyrobené elektrické energie a elektřinu z baterií je možno dodávat (prodávat) do veřejné sítě prostřednictvím:
prázdný obrázeka)
prázdný obrázekb)
prázdný obrázekc)
prázdný obrázekd)
Vyhodnotit vaši odpověď