Sítě budoucnosti - SDN a NFV
PROJEKT
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
http://www.techepdia.eu
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
AUTOR

Podhradský Pavel, Helebrandt Pavel, Halagan Tomáš, Drozd Ivan

PŘELOŽIL

Michal Lucki

ANOTACE

Současný Internet je založen na internetovém protokolu, který vznikl před více než 40 lety pro určitý druh služeb. Během desetiletí nabyl Internet obrovské rozměry; nepočítalo se také s novými aplikacemi jako je webové plynulé stahování videa, sdílení souborů, které zásadním způsobem změnily charakter internetového provozu. Infrastruktura Internetu se vyvíjela při nových technologiích od pevných optických k bezdrátovým sítím. Nové aplikace a služby, technologie, stupeň a variabilita zařízení koncových uživatelů vyžadují flexibilní řešení. Nejmodernějším řešením se zdá být propojení programově a softwarově definovaných sítí a virtualizace síťových služeb. Tento modul se soustřeďuje hlavně na tyto technologie pro Internet budoucnosti, ale také prezentuje přehled sítí příští generace.

CÍLE

Hlavním cílem tohoto kurzu je poskytnout základní poznatky o nových trendech v informačních a komunikačních technologiích, zejména o evoluci současných sítí k sítím budoucnosti a Internetu budoucnosti. Účastníci kurzu budou seznámeni se základními charakteristikami sítí příští generace. Nejdůležitější však budou informace o několika druzích technologií, jako je vytváření softwarově definovaných sítí a virtualizace síťových funkcí z hlediska základní architektury, principů a protokolů. Dále je pozornost věnována platným aktuálním požadavkům Internetu budoucnosti.

KLÍČOVÁ SLOVA

Sítě budoucnosti, softwarově definované sítí, virtualizace síťových funkcí, Internet budoucnosti.

LITERATURA
1.0