Optické systémy a sítě
PROJEKT
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
http://www.techepdia.eu
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
AUTOR

Michal Lucki

ANOTACE

Tento výukový materiál popisuje optické sítě – optické přístupové sítě, technologií FTTx, aktivní a pasivní optické sítě, optické systémy s vlnovým multiplexováním: DWDM a CWDM. Uvádí základní parametry a pracovní režimy optických sítí, včetně problematiky údržby sítě (OTDR, svařování) a obnovy signálu (EDFA, SOA, Ramanův zesilovač, potlačení disperze).

CÍLE

Student se naučí rozlišovat různé typy implementace optických sítí a vyhodnocovat, zda optická síť splňuje základní standardní kritéria. Student získá znalosti o plánování optických systémů, plně optické obnově signálů a údržbě optických sítí.

KLÍČOVÁ SLOVA

Optická přístupová síť, pasivní optická síť, ITU-T, vlnové dělení WDM, CWDM, DWDM, FTTx, optická transportní hierarchie, reflektometr OTDR, EDFA zesilovač, SOA zesilovač, stimulovaný Ramanův rozptyl, kompenzace disperze.

LITERATURA
1.0