Digitální účastnické přípojky VDSL2 a G.fast
PROJEKT
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
http://www.techepdia.eu
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
AUTOR

Ivan Pravda

ANOTACE

Přípojky VDSL2 a G.fast jsou koncipovány pro poskytování nových služeb prostřednictvím metalických symetrických párů a optických vláken v přístupové telekomunikační síti. Přípojky VDSL2 navazují na starší typy přípojek ADSL a přinášejí koncovému účastníkovi vyšší přenosové rychlosti. Navíc dovolují optimalizovat i symetrii přenosových rychlostí pro sestupný a vzestupný směr. V dnešní době jsou přípojky VDSL2 a G.fast posledním vývojovým stupněm v technologii xDSL a s jejich implementací do přístupové telekomunikační sítě se počítá i v konceptech sítí FTTx.

CÍLE

Materiál seznamuje s principem přípojky VDSL2 a G.fast, možnými variantami, použitou modulací a kódováním. Ukázány jsou dosažitelné přenosové rychlosti a možnosti přípojek této druhé generace. Při studiu tohoto modulu se předpokládají základní znalosti vlastností telekomunikačních vedení a základních metod digitálního přenosu a zpracování signálu.

KLÍČOVÁ SLOVA

VDSL2, xDSL, G.fast, symetrický pár, metalická přístupová síť, FTTx.

LITERATURA
2.0