Bibliothek

Projekt
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt
allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung
der darin enthaltenen Angaben.
Sítě budoucnosti - SDN a NFV
Author(en): Pavol Podhradský, Pavol Helebrandt, Tomáš Halagan, Ivan Drozd
Übersetzt (von): Michal Lucki
Současný Internet je založen na internetovém protokolu, který vznikl před více než 40 lety pro určitý druh služeb. Během desetiletí nabyl Internet obrovské rozměry; nepočítalo se také s novými aplikacemi jako je webové plynulé stahování videa, sdílení souborů, které zásadním způsobem změnily charakter internetového provozu. Infrastruktura Internetu se vyvíjela při nových technologiích od pevných optických k bezdrátovým sítím. Nové aplikace a služby, technologie, stupeň a variabilita zařízení koncových uživatelů vyžadují flexibilní řešení. Nejmodernějším řešením se zdá být propojení programově a softwarově definovaných sítí a virtualizace síťových služeb. Tento modul se soustřeďuje hlavně na tyto technologie pro Internet budoucnosti, ale také prezentuje přehled sítí příští generace.
Sprache: Tschechisch
FREE