Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Moderne Sicherheitssysteme
Autor: Miguel Soriano
Překladatel: Alena Dvořáková
Dieses Modul gibt eine grundlegende Orientierung im Bereich der Netzwerksicherheit, einschließlich Sicherheitsdiensten, Sicherheitsmechanismen, Angreifertypen, Sicherheitslücken und Komponenten eines Netzwerksicherheitssystems.
Jazyk: německy
ZDARMA