Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Modern security systems
Autor: Miguel Soriano
This module contains some necessary information for the basic orientation of students in the field of network security, including security services, security mechanisms, types of attackers, security threats and the description of the components of a network security system.
Jazyk: anglicky
ZDARMA