Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Optoelectronics, photonics and sensors
Autor: Santiago Silvestre
This is an introductory course to optoelectronics. In the firsts chapters basic concepts on light transmission are introduced. Then, physical mechanisms related to optoelectronic devices are described in chapter four. Main optoelectronic devices are presented in chapter five. Finally chapter 6 and 7 describe the principles of fibre optic communications and main applications of optoelectronics.
Jazyk: anglicky
ZDARMA