Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Svet Internetu vecí
Autor: Santiago Silvestre, Jordi Salazar
Překladatel: Radoslav Vargic
Tento modul opisuje svet Internetu vecí z anglického Internet of Things (IoT). Predstavuje hlavné technológie používané v Internete vecí spolu s platformami a IoT zariadeniami. Zoznam reálnych aplikácií v Internete vecí je uvedený pre niekoľko typických oblastí IoT.
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Pracovní listy