Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Multimedia
Autor: Gregor Rozinaj, Renata Rybárová, Juraj Kačur, Ivan Minárik
Recenzent: Jozef Čepko
The module contains information about multimedia. At first basic knowledge concepts are introduced: analog and digital signals, digitization process and time and frequency representation. The other part describes signal processing, analog and digital technologies, filters and structure of a communication channel. Further there are described compression techniques of audio and video signals and multimedia technologies as speech synthesis, speech recognition and image recognition.
Jazyk: anglicky
ZDARMA
Pracovní listy