Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Moderní metody modulace
Autor: Michal Lucki
Vhodná modulace je nutná k přizpůsobení signálu tomu, aby mohl být přenášen optickým vláknem. Dosažení vysoké přenosové rychlosti a velké informační kapacity přenosových systémů je spojeno s použitím vhodných modulačních formátů. Každá modulace se provádí jiným způsobem a je vhodná pro určité typy přenosu. Z tohoto důvodu je nutné seznámit studenty s principy pokročilých modulačních formátů, které jsou součástí každého procesu optimalizace moderních vysokorychlostních optických přenosových sítí.
Jazyk: česky
ZDARMA