Knihovna

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Cloud Computing
Autor: Miguel Soriano
Prekladateľ: Alena Dvořáková
Dieses Modul gibt eine grundlegende Orientierung im Bereich des Cloud Computings. In diesem Modul wird eine Übersicht der Geschichte dieser Technologie, ihrer Architektur, Dienste und Nutzungsmodelle geboten. Darüber hinaus werden Vor- und Nachteile des Cloud Computings im Vergleich zu anderen Architekturen vorgestellt.
Jazyk: nemecky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list