Knihovna

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
New generation of multimedia services/applications
Autor: Juraj Londák, Sebastian Schumann, Peter Trúchly
End users’ demands for new and more attractive services and applications are still increasing. Multimedia services based on integration of audio visual content are a basis for many modern services. A measure of customer's experiences with a service (quality of experience) is important factor at service sustainability. This module concentrates on modern multimedia services whether they are provided via Internet (IP based services) or integrated with digital broadcasting systems via cable, satellite or terrestrially (HbbTV services) or independently from transport networks within next generation networks (NGN services).
Jazyk: anglicky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list