Knihovna

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
LTE (Long Term Evolution)
Autor: Pavel Bezpalec
Prekladateľ: Alena Dvořáková
Long Term Evolution (LTE) ist ein nächster Schritt in der Entwicklung mobiler Dienste. Die LTE-Technologie basiert auf Standards der 3GPP-Assoziation und bietet Übertragungsraten von bis zu 150 Mbit/s in der Downlink-Richtung und bis zu 50 Mbit/s in der Uplink-Richtung. Feste drahtlose Standards und Standards für Festnetze erreichen Übertragungsraten von bis zu 100 Mbit/s. LTE stellt eine Möglichkeit dar, mobile Kommunikation mit solch hohen Datenübertragungsraten zu betreiben.
Jazyk: nemecky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list