Knihovna

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Smart technologies
Autor: Pavol Podhradský, Radoslav Vargic, Peter Trúchly
The rise of smart technologies and intelligent automation is changing the world. They allow us to simplify and improve life at homes, in a cities and communities. They are capable to adapt automatically and modify their behaviour to fit environment requirements and conditions. Smart technologies use sensors to sense things, acquire data and analyse them and draw conclusions based on rules. They are also capable to learn. This module provides an introduction to smart technologies. It describes and explains what smart technologies are what are their main features, advantages, disadvantages and uses or applications.
Jazyk: anglicky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list