Knihovna

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
El mundo Internet of Things (IoT)
Autor: Santiago Silvestre, Jordi Salazar
Este módulo describe el mundo del Internet de las Cosas (IoT). Se introducen las principales tecnologías involucradas en el uso de IoT. Se describen también los dispositivos y plataformas IoT. Finalmente, se muestra una lista de aplicaciones reales de IoT para varios campos típicos de aplicación.
Jazyk: španielsky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list