Knihovna

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Optoelektronika, fotonika a senzory
Autor: Santiago Silvestre
Prekladateľ: Ján Dúha
Tento kurz uvádza študenta do problematiky optoelektroniky. V úvodných kapitolách sú uvedené základné pojmy týkajúce sa prenosu optického žiarenia. Fyzikálne mechanizmy súvisiace s optoelektronickým prvkami sú popísané vo štvrtej kapitole. Hlavné optoelektronické prvky sú uvedené v piatej kapitole. Kapitoly 6. a 7. popisujú princípy optických komunikácií a hlavné aplikácie optoelektroniky.
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list