Library

Project
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Informačná a sieťová bezpečnosť
Author: Miguel Soriano
Translator: Miloš Drutarovský
Reviewer: Dušan Levický
Tento modul obsahuje informácie pre základnú orientáciu študentov v oblasti informačnej a sieťovej bezpečnosti.
Language: Slovak
FREE
Worksheets