Library

Project
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Kryptografie, kyberkriminalita
Author: Miguel Soriano
Translator: Pavel Bezpalec
Tento modul obsahuje základní informace z oboru kryptografie a kyberkriminality.
Language: Czech
FREE