Library

Project
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Cloud computing
Author: Miguel Soriano
Translator: Ivan Drozd, Ivan Minárik, Marek Vančo
Tento modul obsahuje dôležité informácie pre základnú orientáciu študentov v oblasti cloud
computingu. Obsahuje prehľad histórie tejto technológie, architektúru, služby a modely
nasadenia. Sú tiež diskutované výhody a nevýhody cloud computingu verzus predchádzajúce
schémy alebo architektúry.
Language: Slovak
FREE