Biblioteca

Proyecto
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Audiovizuálny obsah
Autor: Ivan Pravda
Traducido por: Renata Rybárová, Radoslav Vargic
Modul sa zaoberá oblasťou spracovania a distribúcie audiovizuálneho obsahu. Definuje sadu základných pojmov, obsahuje popis základných komponentov a konceptov. Ďalej sa pozornosť venuje problematike správnej projekcie a vhodnej voľby projekčnej techniky. Modul obsahuje v neposlednom rade aj súbor praktických návodov a odporučení. Záver modulu je venovaný systémom správy úložísk a ich obsahu.
Idioma: eslovaco
FREE
Material de aprendizaje
Ejercicio