Biblioteca

Proyecto
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Využívání silnoproudých vedení pro přenos zpráv (PLC, BPL)
Autor: Ivan Pravda
Modul popisuje různé způsoby a přístupy využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos
zpráv. Obsahuje popis jednotlivých telekomunikačních technologií, které realizují přenos
prostřednictvím silnoproudých vedení a sítí. Dále popisuje možné uplatnění těchto systémů
v rámci inteligentní energetické sítě Smart Grid.
Idioma: checo
FREE
Material de aprendizaje
Ejercicio