Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Modules from IMProVET project

Pracovné
listy *)
Test (Moodle XML)
1. NGN (Next Generation Networks)
v2.0v1.0v1.0
2. Informačná a sieťová bezpečnosť
v2.0v1.1v1.0
3. Sieťové problémy a Internetový Protokol verzie 6
v1.0
5. Multimédiá
v2.1v1.0
Metodická príručka pre učitelov
Metodická príručka pre študentov

*) Riešenia pracovných listov a ich editovateľná forma sú určené výhradne pre učiteľov.
Tieto dodatočné materiály sú dostupné po registrácii v Learning Part (Moodle) a zaslaní požiadavku
na e-mailovú adresu s predmetom správy "Moodle - ucitel".