Bibliothek

Projekt
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt
allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung
der darin enthaltenen Angaben.
Nová generácia multimediálnych služieb/aplikácií
Author(en): Juraj Londák, Sebastian Schumann, Peter Trúchly
Dopyt koncových používateľov po nových a atraktívnejších službách a aplikáciách neustále narastá. Multimediálne služby založené na integrácii audiovizuálneho obsahu sú základom mnohých moderných služieb. Miera spokojnosti zákazníka so službou (QoE) je významným faktorom udržateľnosti služby. Tento modul sa sústreďuje na moderné multimediálne služby, ktoré sú poskytované cez Internet (služby založené na protokole IP) alebo sú integrované s vysielacími systémami a šírené káblom, zo satelitu, pozemne (služby HbbTV) alebo sú nezávislé od transportných sietí a poskytované v rámci sietí novej generácie (služby NGN).
Sprache: Slowakisch
FREE