Library

Project
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.
Automatizace
Author: Oto Sládek
Tento modul poskytuje úvod do problematiky průmyslové automatizace a automatizace obecně. Popisuje teorii logických systémů, senzorů, akčních členů, typy řídicích systémů, jako jsou PLC, PAC apod., hlavní principy řízení a SCADA systémy.
Language: Czech
FREE