Biblioteca

Proyecto
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.
La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información
aquí difundida.
Identifikace uživatelů
Autor: Renata Rybárová, Juraj Kačur, Ondrej Lábaj, Gregor Rozinaj
Traducido por: Pavel Bezpalec
Identifikace uživatele, autorizace a autentifikace zabezpečují, že k systému budou mít přístup jen oprávnění uživatelé a akceptují se jen příkazy, které budou autorizované. Identifikace hovořícího má za cíl základní identifikaci možných uživatelů začleněných do databáze systému. Tato funkce může být vhodná pro úlohy vycházející z identifikace, jako např. aktivace osobního profilu. Detekce tváře může poskytnout bezpečnější identifikaci založenou na tváři uživatele, která poskytuje více charakteristických prvků. Ty mohou být použité na parametrizaci v porovnání s hlasovou identifikací. Navíc, rozpoznávání 3D tváře ještě více rozšiřuje možnosti extrakce příznaků pro přesnější identifikaci v rámci skupiny uživatelů. Může být proto použitá pro vysoký stupeň autentifikace (a autorizace) pro nejnáročnější aplikace (např. přihlášení se do banky atd.).
Idioma: checo
FREE
Material de aprendizaje
Ejercicio