Knihovna

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Identifikace uživatelů
Autor: Renata Rybárová, Juraj Kačur, Ondrej Lábaj, Gregor Rozinaj
Prekladateľ: Pavel Bezpalec
Identifikace uživatele, autorizace a autentifikace zabezpečují, že k systému budou mít přístup jen oprávnění uživatelé a akceptují se jen příkazy, které budou autorizované. Identifikace hovořícího má za cíl základní identifikaci možných uživatelů začleněných do databáze systému. Tato funkce může být vhodná pro úlohy vycházející z identifikace, jako např. aktivace osobního profilu. Detekce tváře může poskytnout bezpečnější identifikaci založenou na tváři uživatele, která poskytuje více charakteristických prvků. Ty mohou být použité na parametrizaci v porovnání s hlasovou identifikací. Navíc, rozpoznávání 3D tváře ještě více rozšiřuje možnosti extrakce příznaků pro přesnější identifikaci v rámci skupiny uživatelů. Může být proto použitá pro vysoký stupeň autentifikace (a autorizace) pro nejnáročnější aplikace (např. přihlášení se do banky atd.).
Jazyk: česky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list