Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Automation
Autor: Oto Sládek
This module provides an introduction to industrial automation and automation in general. It describes theory for logical systems, sensors, actuators, types of control systems like PLC, PAC etc., main control principles and SCADA systems.
Jazyk: anglicky
ZDARMA