Knihovna

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Automation
Autor: Oto Sládek
This module provides an introduction to industrial automation and automation in general. It describes theory for logical systems, sensors, actuators, types of control systems like PLC, PAC etc., main control principles and SCADA systems.
Jazyk: anglicky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list