Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Systems for Intelligent Buildings and Homes
Autor: Jaroslav Šípal
This module provides introduction to building automation. It describes integrated technologies as building security systems, transportation systems, energy management systems and optimization of working conditions. Description of building sensors, actuators used, control systems, buses and protocols is also provided.
Jazyk: anglicky
ZDARMA