Knihovna

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Systems for Intelligent Buildings and Homes
Autor: Jaroslav Šípal
This module provides introduction to building automation. It describes integrated technologies as building security systems, transportation systems, energy management systems and optimization of working conditions. Description of building sensors, actuators used, control systems, buses and protocols is also provided.
Jazyk: anglicky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list