Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Modernen TV-Standards
Autor: Pavol Podhradský, Peter Trúchly
Překladatel: Radoslav Vargic
Dieses Modul bietet eine kurze Übersicht über analoge und digitale TV-Konzepte. Derzeit konzentriert sich die Entwicklung im Bereich der TV-Sendung auf die Integration der Rundfunk- und IP-ICT-Infrastrukturen. Das Hauptziel dieses Lernmoduls ist eine Übersicht über zu den Standards Digital Video Broadcasting (DVB), sowie Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) zu geben.
Jazyk: německy
ZDARMA