Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
The world of IoT
Autor: Santiago Silvestre, Jordi Salazar
This module describes the world of Internet of things (IoT). Main technologies involved in the use of IoT are introduced. Moreover, IoT devices and platforms are also described in this module. Finally, a list of real IoT applications is shown for several typical IoT fields.
Jazyk: anglicky
ZDARMA
Pracovní listy